Jakie są rodzaje ubezpieczeń samochodów?

OC - ubezpieczenie obowiązkowe ktore gwarantuje otrzymanie rekompensaty za szkody poniesione przez ofiary wypadków drogowych. W wyniku takich problemów na drodze ciężar płatności nie spoczywa na barkach winowajcy kierowcy. Odszkodowanie dla poszkodowanego kierowcy lub pieszego zapewnia towarzystwo ubezpieczenakiowe.

 

AC - ubezpieczenie gwarantujące pokrycie kosztów w takich situacjach jak uszkodzenie a także kradzież. Do uszkodzenia sie odnosi: wypadek drogowy, klęska żywiołowa, działania osób trzecich, ogień.
 

Zielona karta - pozwala podróżować samochodem w krajach objętych systemem Zielonej Karty bez wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.